Om Oss

Ingeniører Uten Grenser (IUG) NMBU er en av flere avdeling under IUG Norge og er lokalisert på Ås. Dette er en studentavdeling med fokus på å bevisstgjøre, utruste og utnytte NMBU-studenten og dens kompetanse til å fremme bistandsarbeid. Vår visjon er å fremme utvikling gjennom humanitær ingeniørkompetanse.

IUG NMBU ble offisielt opprettet våren 2013, da noen engasjerte studenter ønsket å gjøre en forskjell også under studietiden. Siden den gang har avdelingen vært i stadig vekst, og teller i dag rundt 30 aktive medlemmer. IUG NMBU baserer seg på frivillige aktive studenter som er organisert i gruppene: arrangement, prosjekt, master og teknisk. Siden oppstart har disse arbeidet mot fokusområdene til IUG NMBU blant annet gjennom å arrangere foredrag og seminarer, frivillighet i nærområdet, utarbeide en alternativ studieplan kalt «bistandsingeniøren» og å legge til rette for «master med mening». I tillegg holder vi en rekke interne arrangement og aktiviteter gjennom året. I 2018 har IUG NMBU en nyopprettet gruppe som skal jobbe for å skape tekniske løsninger som blant annet kan brukes i felt.

IUG NMBU ønsker å være en plattform hvor studenter kan møtes gjennom et felles engasjement for bistandsarbeid.