Hjelp til selvhjelp i Afrika

Hjelp til selvhjelp i Afrika er en liten forening, lokalt forankret i Follo og våre prosjekter ligger innenfor:

  • Miljø

Biogassanlegg for bønder. Vi har bygget biogassanlegg på skoler, men vår prioritering er bønder. Det hever livskvaliteten på både kort og lang sikt; reduserte kostnader, røykfri matlaging og biogjødsel til åkeren. I 2015 støttet vi byggingen av 40 anlegg i områdene rundt Machakos og Kitui i Kenya. Hvilken effekt og betydning dette har for de som er berørt anser vi som svært relevant for et studie.

  • Landbruk

Bruk av biogjødsel, dråpeanlegg og oppsamling av regnvann for å sikre jevn vanntilførsel til åkeren. Mange i Kenya har liten informasjon og kunnskap om betydningen av å se disse tingene i sammenheng med biogassproduksjonen. Bedre planlegging mener enkelte kan fordoble produksjonen hos enkelte bønder.

  • Innovasjon og Entreprenørskap

Vi hjelper enkeltpersoner med etablering og utvikling av virksomheter. Disse trenger også hjelp til forretningsplaner og utvikling. Å få studenter inn her er verdifullt for oss. Unge, friske og nye øyne er bra. ◦Safariselskap i Nairobi ◦Musikk-gruppe i slummen i Nairobi ◦Biogass-entreprenør i Nairobi ◦Grisefarm og landbruk i Kitui. 150 km fra Nairobi.

Alle virksomhetene ligger i Kenya. Vi har kontor i Ski. Virksomhetene i Kenya har vi utstrakt kontakt med også via skype, mail og tlf. Vi besøker Kenya 4-5 ganger i året. Studentene kan være med oss. Vi tilrettelegger det praktiske med sjåfør, bolig, lokal assistent og sikkerhet. Vi har dog ikke budsjetter til å dekke disse kostnadene, men vil bistå og følge opp. Vi har gode lokale representanter som har vært med oss i 10 år. De som arbeider for oss blir godt tatt vare på.

MASTER MED MENING

Det har allerede vært to studenter som har vært involvert med organisasjonen. En gutt som studerte fornybarenergi skrev en masteroppgave som handlet om hvordan biogass kunne ha andre bruksområder, og sommerprosjekt-studenten var med på å bygge et biogassanlegg.

Høres det ut som dette kunne vært noe for deg og din studieretning? Organisasjonen har ingen konkrete prosjekter, men er veldig interessert i å samarbeide med studenter på NMBU og IUG om «Master med mening». Ønsket er at studentene selv skal komme med forslag om oppgaver.

De har allerede et bredt kontaktnett i Kitui og er godt etablerte med trygge bosteder.

Forslag til studieretning:

  • Fornybar energi
  • Miljøfysikk og fornybar energi / Energi- og miljøfysikk
  • Industriell økonomi
  • Entreprenørskap og innovasjon
  • +++

Vite mer om organisasjonen? www.selvhjelpiafrika.org