Digni

Digni

Digni (tildigere Norsk Misjons Bistandsnemnd) er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Vår viktigste oppgave er å forvalte og kvalitetssikre Norads støtte til medlemsorganisasjonens prosjekter i nærmere 40 land. I tillegg er Digni et fagmiljø som driver med kompetanseheving, nettverksarbeid, beslutningspåvirkning og informasjon.

Hjelp til selvhjelp i Afrika

Hjelp til selvhjelp i Afrika

Hjelp til selvhjelp i Afrika er en liten forening, lokalt forankret i Follo og våre prosjekter ligger innenfor: 

  • Miljø
  • Landbruk
  • Innovasjon og Entrepenørskap

Organisasjonen har ingen konkrete prosjekter, men er veldig interessert i å samarbeide med studenter på NMBU og IUG om «Master med mening». Ønsket er at studentene selv skal komme med forslag om oppgaver.

Energigården

Energigården

Energigården er et bioenergisenter på Hadeland som dekker rundt 85 % av sin direkte energibruk med biovarme, solvarme og biodrivstoff. Med dette konseptet satser de nå globalt.

Energigården har inngått et forpliktende samarbeid med organisasjonen The Energy and Resources Institute (TERI) i India med mål å utvikle en global kjede av energigårder som skal formidle praktisk-teoretisk kunnskap om bærekraftig produksjon og bruk av bio- og solenergi og andre lokale fornybare kilder.