OSLO

Kontakt oss
oslo@iug.no

Facebook
IUG Oslo 

IUG Oslo og Omegn er bindeleddet mellom enkeltmedlemmet i Oslo -regionen, og organisasjonens formål. Avdelingsarbeidet i IUG Oslo og Omegn er uformelt organisert, men arbeider jevnt med å holde aktivitetene oppe, slik at vi hver dag kan komme et skritt nærmere formålet. Oslo har et enormt potensiale både innen medlemmer og mtp. næringslivssamarbeid. IUG Oslo arbeider gjennom rekruttering av medlemmer, kompetansedeling og formidling av medlemmene mot ulike prosjekter. I tillegg til en aktiv avdeling er det en styrke å ha tett samarbeid med IUG Norge sin administrasjon og hovedstyre. 

IUG Oslo og Omegn arbeider med:

  • Rekruttere medlemmer på Høgskoler og i bedrifter
  • Gjennomføre medlemmøter og andre sosiale events
  • Dele reiseskildringer når bistandsarbeidere returnerer fra felten
  • Arangere Missing Maps events
  • Avholde bistandskurs for ingeniører