HVA GJØR VI?

IUG driver ikke egne bistandsprosjekter, men hjelper andre bistandsorganisasjoner med konkrete oppdrag. Vi bygger bistandskompetanse blant våre ingeniører, som vi så knytter til behov bistandsorganisasjonene har i sine prosjekter. Disse oppdragene varierer i omfang og art, og kan innebære alt fra umiddelbar krisehåndtering til langsiktig utviklingsarbeid. Med vårt bidrag ønsker vi å hjelpe bistandsorganisasjoner med å gjennomføre oppdrag mer effektivt, og med høy kvalitet. Slik kan vi hjelpe flere, bedre. For å øke engasjementet for, og kunnskapen om bistandsarbeid, bistår IUG også masterstudenter som skriver oppgaver knyttet til temaet.

Arrangementer 

IUG har en rekke avdelinger som lager lokale arrangementer både for medlemmer og ikke-medlemmer. På disse arrangementene kan du få et innblikk i humanitært arbeid og treffe andre med samme interesse. IUG samarbeider også ofte med andre organisasjoner og bedrifter om arrangementer.